A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Барської міської ради
Відділ освіти Барської міської ради

Структура ІРЦ

Директор  інклюзивно-ресурсного  центру

Береза  Ірина  Ігорівна

1.Планує та організовує роботу ІРЦ.

2. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців ІРЦ, підвищення їхнього фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних методик проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, новітніх технологій надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

       3. Організовує та бере участь у проведеннікомплексної психолого-педагогічноїоцінкирозвиткудитини з метою визначенняїїособливихосвітніх потреб.

4. Організовує психолого-педагогічний супровід та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які перебувають на обліку в ІРЦ шляхом проведення індивідуальних та групових занять.

  5.  Забезпечує участь педагогічних працівників в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік.

6. Організовує надання консультацій та взаємодію з педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, з питань організації інклюзивного навчання.

         7. Організовує надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та інших закладів освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, батькам (одному з батьків) або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг таким дітям.

 8. Організовує надання консультативної та психологічної допомоги, проведення бесід з батьками (одним з батьків) або законними представниками дітей з особливими освітніми потребами з метою формування позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

    9. Організовуємоніторингдинамікирозвиткудитини шляхом взаємодії з батьками (законнимипредставниками) дітей з особливимиосвітніми потребами та закладами освіти, в яких вони навчаються.

  10. Організовує інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.

11. Забезпечує взаємодію з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, охорони здоров’я, закладами (установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, громадськими об’єднаннями щодо надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього віку, в разі потреби – із залученням відповідних спеціалістів.

Практичний психолог

Глушко Діана Віталіївна

Завдання практичного психологаінклюзивно-ресурсного центру:

1.Здійснює первинний прийом батьків або законних представників дитини.

         2. Проводить діагностичну оцінку когнітивної сфери дитини, яка проводиться з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага.

3. Проводить діагностичну оцінку емоційно-вольової сфери дитини, з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки та її причин.

         4. Робить висновок на основі даних діагностичної оцінки (щодо форм організації корекційного навчання, виховання з урахуванням психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей дитини).

5. Приймає участь у засіданнях фахівців центру та узагальненнях результатів комплексної оцінки (приймається колегіальне рішення про напрями, обсяг психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами/для дитини з інвалідністю — з урахуванням індивідуальної програми реабілітації).

6. Надає рекомендації щодо складання, виконання, коригування індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

           7.Надає консультативну та методичну допомогу педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх закладівта батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами , що не відвідують навчальні заклади, а  також надає  інформацію  стосовно мережі  закладів  освіти, де  надають  допомогу таким  дітям.

    8. Надає консультативно-психологічну допомогу батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

       9. Приймає участь та організовує інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

 

 

У чому ж полягає робота практичного психолога в інклюзивно-ресурсному  центрі?

 

Психодіагностика. 

Практичний психолог володіє досить великим набором психодіагностичних засобів та методик. Їх мета - визначити об'єктивний стан розвитку дитини, а також оцінити рівень сформованості тих чи інших психічних процесів (пам'яті, уваги, мислення і т.д.).

  Практичний психолог інклюзивно-ресурсного центру в своїй роботі використовує різнопланові стандартизовані методики:

 • WISC-IV (застосовується для оцінки здібностей та потенціалу дитини (наявний інтелект), а також набутих знань і навичок);
 • LEITER-3 (застосовується для оцінки невербального інтелекту);
 • CASD (застосовується для швидкої діагностики без урахування вікової категорії, рівня розумового розвитку або ступенів розладу аутистичного спектру);
 • PEP-3 (оцінює поведінкові прояви та здібності дітей);
 • CONNERS-3 (застосовується для оцінки синдрому дефіциту уваги і гіперактивності та найбільш поширених супутніх проблем і розладів у дітей та підлітків) та ін.

 А  також проективні та малюнкові тести, сюжетно-рольові  ігри та моделювання ситуацій комунікації.

Корекційно-розвиткова робота.

За наявності у дитини серйозних емоційних або особистісних труднощів може знадобитися спеціально організована  робота фахівця - практичного психолога.

За допомогою корекційно-розвиткових занять,  психолог допоможе формувати та  розвивати у дитини вищі психічні процеси ( пам’ять, мислення, увагу , уяву, сприймання, а також  різні необхідні комунікативні, соціальні навички і якості для кращої соціалізації та адаптації дитини.

 Корекція  тривожності, зниженої самооцінки, страхів, зняття агресивних проявів поведінки. Дитина потребує психологічної допомоги, якщо потрапила у складні життєві обставини, пережила втрату близьких, переживала насильство.

Психолог у своїй роботі використовує різноманітні методи корекції :терапевтичну бесіду,арт-терапію, малювання піском, казкотерапію, та ін.Проводить корекційно - розвивальні заняття з розвитку пізнавальної та емоційно – вольової сфери дітей.Сприяє повноцінному особистісному і інтелектуальному розвитку дитини на кожному віковому етапі.

Заняття можуть бути індивідуальними та груповими.

 

Консультування батьків та сімейне консультування. 

Батьки отримують консультативно-психологічну допомогу у формуванні позитивної мотивації  розвитку, щоб  краще розуміти особистісні та освітні потреби своїх дітей.

Фахівець допоможе зрозуміти причини наявних  труднощів  та зорієнтуватися у методах корекційної допомоги дитині.

Надасть методичну допомогу щодо організації додаткової  роботи з дитиною вдома: визначить окремі  психолого-педагогічні рекомендації для проведення занять, корекції поведінки.

Просвітництво.

Інформує батьків та педагогічних працівників,  громадськість про роботу інклюзивно-ресурсного центру, впровадження та переваги інклюзивної освіти.  Надає інформацію батькам про особливості психофізичного та вікового розвитку дитини.

Сприяє психолого-педагогічній компетенції батьків та педагогів щодо вікового та  психологічного розвитку дитини .

 

 

Корекційно-розвиткові заняття   з  дитиною  мають  бути  підкріплені тривалою  та  цілеспрямованою  роботою  фахівця разом  з  батьками.

 

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ !

ЗА ПИТАННЯМИ З ПРОБЛЕМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВАШОЇ ДИТИНИ, НАВЧАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ СПІЛКУВАННЯ З НЕЮ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ У ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО  ЦЕНТРУ.

Вчитель-логопед

Підгаїнська  Тетяна  Вікторівна

Завдання вчителя- логопеда інклюзивно-ресурсного центру:

             1. Проводить комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з метою визначення її особливих освітніх потреб за участі батьків або законних представників дитини.

         3.  Готує висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини із зазначенням відповідних рекомендацій.

           5. Ознайомлює батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

           6. Забезпечує педагогічний супровід та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які перебувають на обліку в ІРЦ, шляхом проведення індивідуальних та групових занять.

          7. Бере участь в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік.

            8. Надає рекомендації щодо складання, виконання, коригування індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

           9. Надає консультативну та методичну допомогу педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх закладів та батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами , що не відвідують навчальні заклади, а  також надає  інформацію  стосовно мережі  закладів  освіти, де  надають  допомогу таким  дітям.       

           10.  Надає консультативно-психологічну допомогу батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

            11. Приймає участь та організовує інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

              Вчитель-логопед інклюзивно-ресурсного центру щоденно проводить корекційно-розвиткові заняття з дітьми від 2 до 18 років, для корекції та профілактики мовленнєвих порушень.

Коли звернутись за допомогою  до логопеда?

Чим раніше дитина буде оглянута спеціалістом-логопедом, тим більша вірогідність виправлення мовлення. Більшість порушеннь мовлення мають органічну основу, тобто пов’язані з недорозвитком або особливостями будови артикуляційного апарату чи  кори головного мозку.

Мовлення в дитячому віці, дуже швидко розвивається та видозмінюється і на кожен віковий період існують певні мовні норми.

Наскільки правильно і добре буде розвиватися мовлення в дитини, багато в чому залежить від батьків. В жодному разі не слід перекручувати слова в спілкування з малюком і «сюсюкати». Спілкуватися з дитиною слід нормальною, правильною, але простою мовою. Адже діти дуже швидко починають копіювати батьків, і зовсім скоро мовлення дитини буде наповниться  тими словами і зворотами, які мама й тато використовують у повсякденному спілкуванні.

На мовленневий розвиток дитини великий вплив також має психологічна обстановка у родині: сприятливо позначається спокійне, доброзичливе спілкування, відсутність криків та скандалів, дотримання режиму дня. Ці умови створюють атмосферу, в якій не виникає ризик розвитку заїкання та неврозів.

Цілком нормально, коли дитина у віці 2-5 років продовжує неправильно вимовляти певні звуки та літери. Проте при цьому дуже важливо вчасно зрозуміти, чи недоліки дитячої мови є природним етапом розвитку, чи проявом проблем, що вимагають втручання логопеда.

 

До логопеда потрібно звернутись, якщо:

 • у 7-8 місяців малюк не розуміє звернену до нього мову: не реагує на своє ім’я, не повертає голову у відповідь на запитання: «Де мама?», «Де тато?».
 • В рік дитина не вимовляє 8-10 слів типу «киць-киць», «ам», «бах».
 • Отоларинголог встановив зниження слуху.
 •  Невролог виявив відхилення в тонусі м’язів.
 • Хірург порадив підрізати укорочену під’язикову вуздечку – при відкритому роті кінчик язика не дотягує до піднебіння. Є розщелина піднебіння чи губи («заяча губа», вовча паща»). Стоматолог виявив аномалії зубощелепної системи; верхня або нижня щелепа надмірно висунута вперед або западає, неправильний ріст зубів.
 • У 2 роки дитина не розмовляє окремим словами.
 • У 2,5 років немає елементарного фразового мовлення – у спілкуванні з дорослими малюк не об’єднує 2-3 слова. Хоча б «дай пі» (дай пити) чи «тато бі» (тато поїхав).
 • До 3 років неправильно відтворює прості ритми типу «тук-тук-тук».
 • У 3 роки у дитини зберігається підвищене слиновиділення – під час мовлення тече слина, а малюк її не ковтає.
 •  До 3 років не може виконати прості рухи органами артикуляції. Наприклад, висунути язик або утримати губи в усмішці до 5 секунд.
 • Після 3 років продовжує спрощувати більшість слів. Наприклад, замість слова «телефон» говорить «тефон».
 • Після 3 років малюк не вживає найпростіші граматичні конструкції (число, рід, відмінок).
 • До 3,5 років не розрізняє на слух схожі за звучанням звуки, склади, слова. Наприклад, мишка-миска, гілка-білка.  
 • Розмовляючи,  мимовільно просовує язик між зубами.
 • Не цікавиться навколишнім світом, не ставить запитання.
 • Дитина говорить «в ніс», гугнявить. Розмовляє неемоційно, монотонно, невиразно.
 • Якщо в 4 роки у дитини дуже бідний словниковий запас (в нормі близько 2000 слів), вона не може запам’ятати віршик, а також зовсім не розповідає власних історій (при цьому помилки в реченнях, проблеми зі складними звуками – ще норма).
 • У 4 з половиною роки не сформована звукова сторона мовлення – не вимовляє звуки або вимовляє їх неправильно. Малюк «захлинається» мовленням, поспішає висловити свої думки. Видиху не вистачає на фразу, добирає повітря посеред слова.
 •  Якщо в 5-6 років все ще є проблеми із вимовою звуків, в тому числі з сонорними приголосними (звуками «р» і «л»), дитина не здатна описати своїми слова сюжет зображений на малюнку або припускається грубих помилок в побудові речення (однак нормальними вважають помилки в складних реченнях, невелика непослідовність в розповіді).

Якщо з’явилися труднощі з початком шкільного навчання (читання, письмо).

Якщо істотних мовленнєвих вад у дитини немає, батьки самостійно можуть допомогти дитині виправити недоліки за допомогою різних мовних ігор, читання вголос книжок, вивчення напам’ять віршиків чи скоромовок. Якщо ж виявлено глибшу проблему, то батьки, не дивлячись на заняття із логопедом,  все одно повинні допомагати дитині вдосконалюватися, адже тільки вони є завжди поряд.


 

 

Корекційно-розвиткові заняття   з  дитиною  мають  бути  підкріплені тривалою  та  цілеспрямованою  роботою  вчителя - дефектолога разом  з  батьками.

 

ШАНОВНІ БАТЬКИ !

ЗА ПИТАННЯМИ З ПРОБЛЕМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ВАШОЇ ДИТИНИ, НАВЧАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ СПІЛКУВАННЯ З НЕЮ ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ У ВЧИТЕЛЯ - ДЕФЕКТОЛОГА ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО  ЦЕНТРУ.

 

Вчитель-дефектолог

Комендра  Анжела  Миколаївна

Завдання вчителя –дефектолога інклюзивно-ресурсного центру:

1. Здійснює консультативний прийом батьків або законних представників дитини.

            2.  Проводить комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з метою визначення її особливих освітніх потреб за участі батьків (одного з батьків) або законних представників дитини.

         3.  Готує висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини із зазначенням відповідних рекомендацій.

           5. Ознайомлює батьків або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг у закладах освіти (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).

           6. Забезпечує педагогічний супровід та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами, які перебувають на обліку в ІРЦ, шляхом проведення індивідуальних та групових занять.

          7. Бере участь в командах психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти, а також психолого-педагогічних комісіях спеціальних закладів загальної середньої освіти з метою моніторингу динаміки розвитку дитини не рідше, ніж двічі на рік.

            8. Надає рекомендації щодо складання, виконання, коригування індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

           9. Надає консультативну та методичну допомогу педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх закладів та батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами , що не відвідують навчальні заклади, а  також надає  інформацію  стосовно мережі  закладів  освіти, де  надають  допомогу таким  дітям.       

        10. Надає консультативно-психологічну допомогу батькам або законним представникам дітей з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей.

            11. Приймає участь та організовує інформаційно-просвітницьку діяльність шляхом проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, тренінгів, майстер-класів з питань організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

Дефектологінклюзивно-ресурсного центру (корекційний педагог) займається з дітьми з особливими освітніми потребами, які мають затримку психофізичного або порушення інтелектуального розвитку.

Метою роботи є розвиток основних психічних процесів дитини, а саме мислення, пам’яті, уваги та уяви, сприймання, розумінням мови.

Основні напрями роботи фахівця:

 • на основі комплексного психолого-педагогічного обстеження розвитку дитини планує і здійснює корекційну навчальну, виховну, компенсаційну, реабілітаційну роботу з дітьми від 2-ох до 18  років, які мають затримку або порушення інтелектуального розвитку;
 • підбирає індивідуальну корекційну програму з урахуванням наявних порушень, вікових та  індивідуальних особливостей дитини, сприяє її соціальній реабілітації та адаптації, профорієнтації;
 • обирає найефективніші форми та методи навчально-виховного впливу у корекційному процесі;
 • створює умови для всебічного розвитку дитини - когнітивної, емоційно-вольової сфери ,навчальної діяльності, сенсомоторного розвитку;
 • формування та розширення уявлень про оточуючий світ;
 • корекція  пізнавальної  діяльності;
 • формування  навичок  орієнтування  в   просторі;
 • розвиток  мовлення  та  комунікативних  навичок;
 • формування елементарних  математичних  уявлень (логіко-математичний  розвиток  для  дітей  шкільного  віку);
 • консультування батьків, щодо прийомів  організації  ігрової  та  навчальної діяльності  дитини, окремих корекційних  прийомів  та  методів.

 

 

Корекційно-розвиткові заняття   з  дитиною  мають  бути  підкріплені тривалою  та  цілеспрямованою  роботою  вчителя - дефектолога разом  з  батьками.

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень